تبلیغات
خدمت به دانش آموزان دچار مشکلات یادگیری Learning Disability - هوش هیجانی
 
خدمت به دانش آموزان دچار مشکلات یادگیری Learning Disability
کمک به دانش آموزان دچار مشکلات یادگیری و اطلاع رسانی به اولیا و معلمان
درباره وبلاگ


هدفم فقط و فقط خدمت به کودکان سرزمینم است. بخصوص دانش آموزان LD که مورد نامهربانیهای زیادی قرار می گیرند.
دست همه دوستان و بزرگواران خوبم را برای همکاری می فشارم.

مدیر وبلاگ : خلیل حسین پناهی
نظرسنجی
مطالب این وبلاگ تا چه حد برای شما مفید می باشد؟
دوشنبه 7 اسفند 1391 :: نویسنده : خلیل حسین پناهی

هوش هیجانی:

مرد دارای هوشبهر بالا با طیف گسترده ای علایق و توانایی های ذهنی مشخص می شودکه البته جای تعجبی ندارد. این مرد بلند پرواز و مولد، قابل پیش بینی و سرسخت است و در بند علایق فردی خود نیست. او همچنین عیب جو و فخر فروش، مشکل پسند و بازدارنده، در تجارب جنسی و احساسی ناراحت، غیر بیانگر و مستقل از نظر عاطفی سرد و بی روح است. برعکس مردانی که از نظر هوش هیجانی بالا هستند از نظر اجتماعی متوازن، خوش برخورد و ......

هوش هیجانی

ادامه مطلب را بخوانید

 

هوش هیجانی

هوش هیجانی بیانگر ابعاد هیجانی-شخصیتی و اجتماعی هوش است که اغلب برای فعالیت های روزمره مهمتر از ابعاد شناختی مورد توجه قرار گرفته است.(گلدمن،1998).

هوارد گاردنر: هوش ابعاد متعددی دارد که ترکیبی از ابعاد شناختی و عناصر هیجانی یه به نقل از خود او هوش شخصی است. بعد هیجانی یا شخصی مفهوم هوش چند وجهی او شامل دو جزء کلی است که تحت عنوان قابلیت های درون فردی (هوش درون فردی) و مهارتهای بین فردی (هوش بین فردی) مطرح شده است.

هوش درون فردی: می توانیم یاد بگیریم که خودمان و هیجانهایمان را در خدمت خودمان بگیریم. هوش درون فردی، کلید خود شناسی است و عبارت است از آگاهی داشتن از احساسات شخصی و توانایی متمرکز کردن و استفاده ار آنها برای هدایت رفتار خویش است.

هوش بین فردی: هوشی است که به ما امکان تنظیم روابطمان با دیگران، همدلی با آنها، برقراری ارتباط های شفاف با آنها و .... است.

سالهاست که حتی با حرارت ترین نظریه پردازان هوشبهر هم کوشیده اند که احساسات را به حیطه هوش وارد کنند، بجای آنکه عواطف و هوش را دو متضاد ناهمساز در نظر بگیرند. از این رو ثورندایک، اظهار داشته است که ((هوش اجتماعی)) یعنی توانایی درک دیگران و عمل کردن عاقلانه در ارتباطهای بشری که جنبه ای از هوش هیجانی است به خودی خود جنبه ای از هوشبهر را تشکیل می دهد.

مه یر و سالووی(1993)، هوش هیجانی را توانایی درک درست پیرامون خود، خودانگیزی، شناخت و کنترل احساسات خویش بطوریکه این فرایند بتواند جریان تفکر و ارتباط را تسهیل کند، تعریف کرده اند.

سالووی مبنای توصیف خود از هوش هیجانی را بر اساس نظریات گاردنر در باره استعدادهای فردی قرار می دهد و این توانایی ها را به پنج حیطه اصلی گسترش می دهد:

1-      شناخت عواطف شخصی: خودآگاهی-تشخیص هر احساس به همان صورتی که بروز می کند. که این خو سنگ زیربنای هوش هیجانی است.

به طور خلاصه جان مه یر: خود آگاهی به معنای آگاه بودن از حالت درون خود و نیز تفکر ما درباره آن حالت است. خود آگاهی می تواند توجهی غیر واکنش و به در از قضاوت درباره حالات درونی باشد. اما دریافت که این احساسات می تواند از بی طرفی کمتری نیز برخوردار باشد. از جمله افکار رایج که حاکی از خودآگاهی اند، می توان به وارد زیر اشاره کرد:

نباید چنین احساسی پیدا کنم، .............. هر چند میان آگاه بودن از احساسات و اقدام برای تغییر آنی تمایزی منطقی وجود دارد، اما مه یر دریافت که معمولا در تمامی موارد عملی، این دووجه به همراه یکدیگر حرکت می کنند. به این معنا که تشخیص یک حالت روانی خطا، به معنی تمایل به خارج شدن از آن حالت سات. هرچند این تلاش های ما برای اجتناب از عمل کردن بر اساس تکانه هیجانی متمایز است. مه یر دریافت که افراد برای عطف توجه به احساسات خود و کنار آمدن با آنها، به شیوه های گوناگون عمل می کنند.

ü      خود آگاه: نسبت به حالات روانی خود آگاهند، به زندگی عاطفی خود حساسند. روشن بودن آنان نسبت به احساسات خود ممکن است دیگر ویژگیهای شخصیتی آنها را تقویت کند. آنان مستقلند و حدود خود را به روشنی می شناسند، از سلامت روانی خوبی برخوردارند و مایلند نگرش مثبت به زندگی داشته باشند. هرگاه به حالات روحی بدی دچار می شوند در باره آن به خیال پردازی نمی پردازند و اسیر آن نمی شمند و می توانند به سرعت خو را از آن حالت خارج کنند. آگاهی آنها به کنترل هیجانهایشان کمک می کند.

ü      مغروق: احساس می کنند که در چنگ احساسات خود اسیرند و از چنگال آن گریزی ندارند. گویی حالت روحی آنها برایشان حاکم شده است. آنان ناپایدارند و نسبت به احساسات خود چندان هوشیار نیستند و در نتیجه بجای آنکه دورنمایی از آنها در ذهن داشته باشند در آنها غرق شده اند. در نتیجه برای فرار از چنگال حالت بد، چندان تلاشی به خرج نمی دهند زیرا احساس می کنند هیچ کنترلی بر زندگی عاطفی خود ندارند، آنان معمولا احساس می کنند مغلوب شده اند و هیجانهایشان از کنترل خارج شده است.

ü      پذیرا: در حالیکه این افراد معمولا نسبت به احساسات خود آگاهی دارند، مایلند آن حالات را بپذیرند و از این رو برای تغییر دادن آنها تلاش نمی کنند. به نظر می رسد افراد پذیرا به دو دسته تقسیم شوند: افرادی که معمولا حالت های خوشی دارند و از انگیزه کمی برای تغییر آنها دارند و افرادی که علیرغم آگاهی داشتن بر حالات روحی خود، مستعدند تا حالات بد را آنگونه که هستند اما با بی قیدی بپذیرند و علیرغم احساس درماندگی، کاری برای تغییر آنها انجام نمی دهند.الگویی که برای مثال در میان افراد افسرده ای که در مقابل ناامیدی خود تسلیم شده اند، مشاهده می شود.

2-      بکار بردن درست هیجان ها: توانایی است که بر حس خودآگاهی متکی است (و ظرفیت شخص برای تسکین دادن خود، دور کردن اضطراب ها، افسردگی ها یا بی حوصلگی های متداول) افرادی که به لحاظ این توانایی ضعیفند، دائما با احساس نومیدی و افسردگی دست به گریبانند.، در حالیکه افرادی که در آن مهارت زیادی دارند با سرعت بسیار بیشتری می توانند ناملایمات زندگی را پشت سر بگذارند.

3-      برانگیختن خود: برای عطف توجه، برانگیختن شخص، تسلط بر نفس خود و برای خلاق بودن لازم است سکان رهبری را در دست بگیرید تا بتوانید به هدف خود دست یابید. خویشتن داری عاطفی به تاخیر انداختن کامروا سازی و فرونشاندن تکانش ها زیر بنای تحقق هر پیشرفتی است. توانایی دسا یابی به مرحله غرقه شدن در کار، انجام دادن هر نوع فعالیت چشم گیر را میسر می سازد. افراد دارای این مهارت، در هر کاری که بر عهده می گیرند بسیار مولد و اثر بخش خواهند بود.

4-      شناخت عواطف دیگران: همدلی، توانای دیگری که بر خودآگاهی عاطفی متکی است اساس مهارت مردم است. افرادی که از همئلی بیشتری برخوردارند، به علایم اجتماعی ظریفی که نشان دهنده نیازها و خواسته های دیگران است توجه بیشتری نشان می دهندو این توانایی آنان را در حرفه هایی که مستلزم مراقبت از دیگر­انند، تدریس، فروش و مدیریت موفق تر می سازد.

5-      حفظ ارتباط: بخش عمده ای از هنر برقراری ارتباط، مهارت کنترل عواطف و در دیگران است. این توانایی هایی هستند که محبوبیت، رهبری و اثر بخشی بین فردی را تقویت می کنند. افرادی که در این مهارت ها توانایی زیادی دارند در هر آنچه که که به کنش متقابل آرام با دیگران باز می گردد، به خوبی عمل می کنن. آنان ستاره های اجتماعی هستند.

مرد دارای هوشبهر بالا با طیف گسترده ای علایق و توانایی های ذهنی مشخص می شودکه البته جای تعجبی ندارد. این مرد بلند پرواز و مولد، قابل پیش بینی و سرسخت است و در بند علایق فردی خود نیست. او همچنین عیب جو و فخر فروش، مشکل پسند و بازدارنده، در تجارب جنسی و احساسی ناراحت، غیر بیانگر و مستقل از نظر عاطفی سرد و بی روح است. برعکس مردانی که از نظر هوش هیجانی بالا هستند از نظر اجتماعی متوازن، خوش برخورد و بشاش هستند و در مقابل افکار نگرن کننده یا ترش آور مقاومند. آنان در زمینه خدمت به مردم یا حل مشکلات، قبول مسئولیت و برخورداری از دیدگاهی اخلاقی، ظرفیتی قابل توجه دارند، در ارتباط خود با دیگران هم حسی و توجه نشان می دهند زندگی عاطفی آنان غنی اما همخوان است، آنان با خود و دیگران و مجموعه اجتماعی که در آن زندگی می کنند راحتند.

زنان داری هوشبهر بالا از اتکا به نفس هوشمندانه ای که از آنان انتظار می رود برخوردارند، تفکرات خود را به راحتی مطرح می کنند و برای موضوعات ذهنی ارزش قائلند و طیف گسترده ای از علایق ذهنی و زیبایی شناختی را دارند. آنان همچنین درون نگر، مستعد ابتلا به اضطراب، فرورفتن در خیالات و احساس گناه هستند و در ابراز آشکار خشم خود درنگ می کنند(هر چند آن را به طور غیر مستقیم ابراز می کنند).

بر عکس، زنان دارای هوش هیجانی بالا، با جرأت هستند و احساسات خود را به طور مستقیم ابراز می دارند و درباره خود احساس مثبتی دارند، زندگی برای آنان سرشار از معناست. آنان هم مانند مردان خوش برخورد و اجتماعی هستند و احساسات خود را به طور مقتضی ابراز می دارند (به جای انکه آن را به صورت انفجارهایی ابراز دارند که بعدها از آن متأسف شوند). خو را به خوبی با فشارهای عصبی منطبق می کنند. جایگاه اجتماعی آنها به آنها کمک می کند تا به آسانی با افراد جدید روبرو شوند، با خودشان به قدر کافی راحت هستند تا آنکه بتوانند شوخ طبع، خودانگیخته و در مقابل تجارب عاطفی پذیرا باشند. برخلاف زنان دارای هوشبهر بالا و ناب، آنان به ندرت احساس اضطراب یا گناه می کنند یا در خیالالت واهی غرق می شوند. البته این تصاویر نشانگر دو جنبه افراطی هستند.(گلمن،1995، ترجمه پارسا،1380)

خلیل حسین پناهی

منبع: هوش هیجانی، حاجلو، مهناز.انتشارات قصیده؛ 1388

نوع مطلب : روانشناسی، اختلالات یادگیری، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 01:03 ق.ظ
スーパーコピーブランド大特価、最高級時計n級品海外激安通販専門店!
پنجشنبه 29 فروردین 1398 01:47 ق.ظ
シャネルiphone7ケースブランド
پنجشنبه 29 فروردین 1398 01:47 ق.ظ
ブランド(AICOPY56 BRAND)スーパーコピーバッグ通販専門店、弊社はブランドバッグコピーを販売するネットショップでございます,製造技術がかなり成熟し偽物
شنبه 17 فروردین 1398 11:18 ب.ظ
激安の販促品を多数取扱い
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:03 ق.ظ
Hello, I enjoy reading through your post. I like to write a little comment to support you.
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 04:35 ب.ظ
Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However I am experiencing troubles with your RSS.
I don't know the reason why I can't subscribe to
it. Is there anyone else having identical RSS problems? Anyone who knows the solution can you kindly respond?
Thanx!!
شنبه 2 اردیبهشت 1396 02:36 ق.ظ
Wonderful work! This is the type of information that are supposed to be shared across the net.
Shame on the search engines for no longer positioning this publish higher!
Come on over and visit my web site . Thanks =)
چهارشنبه 16 فروردین 1396 01:53 ب.ظ
Hi, I log on to your new stuff regularly. Your writing style is
witty, keep doing what you're doing!
چهارشنبه 11 اردیبهشت 1392 08:19 ب.ظ
سلام ،همکار کرامی مطالب بسیار عالی و کاربردی است استفاده کردم .
خدا قوت
پنجشنبه 8 فروردین 1392 12:35 ب.ظ
بسیارعالی بودلطفاآدرس سایت ستایش ونحوه تماس راارائه دهید.
دوشنبه 14 اسفند 1391 01:27 ب.ظ
سلام
خیلی خیلی جالب و خواندنی بود. سپاس از زحماتتان.
پنجشنبه 10 اسفند 1391 10:55 ب.ظ
مثل همیشه عالی عالی
چهارشنبه 9 اسفند 1391 03:41 ب.ظ
سلام خسته نباشید مقاله جالبی بود.
سه شنبه 8 اسفند 1391 04:12 ب.ظ
سلام خسته نباشی.
به نظر من تو بعضی نکاتش خیلی اغراق آمیز حرف زده.
سه شنبه 8 اسفند 1391 01:04 ب.ظ
سلام همكار ارجمند. خیلی عالی بود . استفاده كردم . ممنون
دوشنبه 7 اسفند 1391 11:56 ب.ظ
با سلام از شما وبلاگ نویس عزیز تشکر می کنم واقعا مطلب جالب و آموزنده ای بود امیدوارم باز هم از این مطالب در وبلاگتان بگذارید
دوشنبه 7 اسفند 1391 11:41 ب.ظ
سلام خسته نباشید خیلی مطلی جالب و خواندنی ای بود واقعا استفاده کردم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
Flag Counter