تبلیغات
خدمت به دانش آموزان دچار مشکلات یادگیری Learning Disability - رهنمودهایی در مورد درمان لکنت زبان
 
خدمت به دانش آموزان دچار مشکلات یادگیری Learning Disability
کمک به دانش آموزان دچار مشکلات یادگیری و اطلاع رسانی به اولیا و معلمان
درباره وبلاگ


هدفم فقط و فقط خدمت به کودکان سرزمینم است. بخصوص دانش آموزان LD که مورد نامهربانیهای زیادی قرار می گیرند.
دست همه دوستان و بزرگواران خوبم را برای همکاری می فشارم.

مدیر وبلاگ : خلیل حسین پناهی
نظرسنجی
مطالب این وبلاگ تا چه حد برای شما مفید می باشد؟
در پی درخواست یکی از دوستان  رهنمودهایی در مورد درمان لکنت زبان را از همان منبع برایتان می گذارم

 

رهنمودهایی در زمینه درمانگری لکنت زبان

1-   درمانگریهای مبتنی بر تلقین، انحراف توجه و اقناع

الف- بی تردید آسانترین روش از بین این روشها تلقین مستقیم است چرا که بیش از هر روش دیگری با انتظارهای فرد الکن مطابقت دارد. این روش، هزاران چهره دارد و همواره تعداد رفتارهای ناخواسته مبتلایان به لکنت زبان را کاهش می دهد.

یکی از مستقیم ترین روشهای تلقین، هیپنوتیزم یا خواب انگیزی است که از دیدگاه بسیاری از الکنها و غیر الکنها، ابزار آرمانی درمان لکنت زبان است....

از سوی دیگرباور بنیادی افراغیر الکن این است افراد غیر الکن این است که اگر الکن ها واقعا بخواهند، دچار لکنت زبان نمی شوند. بر این اساس، غیر متخصصان و گاهی نیز متخصصان به الکن ها توصیه می کنند تا به ((خود تلقین گری)) بپردازند و در واقع، درمانگر خود باشند.

ب- تلقین های غیر مستقیم در حال حاضر بیشتر بکار می روند. این روشها، امید بهبود را در فرد الکن تقویت می کنند، امیدی که بر اساس ارائه کمکهای متفاوت، تشدید می شود: ایجاد موسساتی برای درمان لکنت زبان، تمرینهایی برای تقویت عضلات اعضای تنفسی، آوایی و تلفظی، استفاده از پروتز برای گذاشتن در سقف دهان یا پشت گوش و ... .

برای دیدن همه نوشته ها روی ادامه مطلب کلیک کنید

رهنمودهایی در زمینه درمانگری لکنت زبان

1-   درمانگریهای مبتنی بر تلقین، انحراف توجه و اقناع

الف- بی تردید آسانترین روش از بین این روشها تلقین مستقیم است چرا که بیش از هر روش دیگری با انتظارهای فرد الکن مطابقت دارد. این روش، هزاران چهره دارد و همواره تعداد رفتارهای ناخواسته مبتلایان به لکنت زبان را کاهش می دهد.

یکی از مستقیم ترین روشهای تلقین، هیپنوتیزم یا خواب انگیزی است که از دیدگاه بسیاری از الکنها و غیر الکنها، ابزار آرمانی درمان لکنت زبان است....

از سوی دیگرباور بنیادی افراغیر الکن این است افراد غیر الکن این است که اگر الکن ها واقعا بخواهند، دچار لکنت زبان نمی شوند. بر این اساس، غیر متخصصان و گاهی نیز متخصصان به الکن ها توصیه می کنند تا به ((خود تلقین گری)) بپردازند و در واقع، درمانگر خود باشند.

ب- تلقین های غیر مستقیم در حال حاضر بیشتر بکار می روند. این روشها، امید بهبود را در فرد الکن تقویت می کنند، امیدی که بر اساس ارائه کمکهای متفاوت، تشدید می شود: ایجاد موسساتی برای درمان لکنت زبان، تمرینهایی برای تقویت عضلات اعضای تنفسی، آوایی و تلفظی، استفاده از پروتز برای گذاشتن در سقف دهان یا پشت گوش و ... .

ج- همچنین ثابت شده است که با پذیرش شیوه های جدید حرف زدن، گفتار فرد الکن بهبود می یابد(ایزن سن،1968؛ وینگیت،1969). در اینجا صحبت از انحراف توجه است. بدین معنا که از مبتلایان به لکنت زبان می خواهند تا شیوه تنفسی، تلفظ، تولید هجاها یا آهنگ گفتار خود را تغییر دهند یا آنکه به هنگام بازداری، به تولید اصوات زیر بپردازند و یا حتی با لهجه­ای به غیر از لهجه طبیعی خود حرف بزنند.

استفاده از تمامی این روشها بدون استثنا موجب بهبود گفتار فرد الکن می شوند و حتی ممکن است لکنت زبان را کاملا از بین ببرد. اما متاسفانه، به محض آنکه این شیوه جدید سخن گفتن به صورت عادی درآید، این بهبودهای قابل ملاحظه نیز به پایان می رسند.

د- روی آورد اقناع که به روش تلقین بسیار نزدیک است از عقل و منطق الکنکمک می گیرد. این روی آورد، متخصص بازپروری، مراجع را قانع می کند که توانایی حرف زدن بدون کوشش و مشکل را دارد. موثرترین روش در این قلمرو، روشی است که بر اساس آن از فرد خواسته می شود تا کلمات خود را به طور شمرده یا مقطع(جدا از هم) ادا کند(فراسچلز،1952). از نظر بسیاری از متخصصان این روش به مراتب قابل قبول تر از شیوه های جدید یا متفاوت سخن گفتن است چرا که جنبه ای طبیعی تر دارد.

روی آورد دیگر اقناع، روی آوردی که از نظریه معنایی جانسن(1959) نشات گرفته است. بر اساس این نظریه لکنت زبان یک واکنش منفی نسبت به مسایل جزئی گفتار، مبالغه نسبت به شدت مساله و به عبارت دیگر، یک ادراک غلط است. بنابراین، درمانگر باید کوشش کند تا ادراکهای فرد الکن نسبت به مسکلات و گفتارش را از یکسو، و ادراک بزرگسالان (بخصوص والدین) را نسبت به اندک تردیدهای کلامی کودک، از سوی دیگر تغییر دهد.

2-   درمانگریهایی مبتنی بر تنش زدایی:

... متخصصان بازپروری متعددی، فنون تنش زدایی خود را- با پذیرش این اصل که فرد الکن در صورت آرامش به ترسهای معمول خود دچار نمی شود و می تواند بدون مواجهه با مشکلات بنیادی حرف بزند- تدارک دیده­اند. .... در بین محققان می توان به بروتن[1] و شومیکر [2] (1967) و روش حساسیت زدایی نظام دار آنها اشاره کرد. به منظور وارسی نظریه این مولفان که نظریه دوعاملی[3] لکنت زبان نامیده شده است و همچنین تعیین اثر بخشی روش درمانگری آنها، یک ردیف پژوهشهای نظامدار در آمریکا انجام شده است. با این حال به رغم آنکه برخی از نتایج امید بخش به نظر می رسد- نمی توان در مورد اثر بخشی روی آورد تنش زدایی در درمان لکنت زبان اظهار نظر کرد.

بر اساس نظریه دوعاملی، لکنت زبان را نباید به عنوان یک پدیده تحولی یا نتیجه یک شرطی سازی کنشی-ابزاری کلی گفتار در نظر گرفت بلکه باید به دوعامل در مجموعه رفتارهای فرد الکن توجه کرد:

نخستین عامل، شیوه سخن گفتن خاص وی، یعنی تکرار هجاها و کلمه ها، تردیدها و تطویلهاست. این رفتارها پیامد یک شرطی شدگی کلاسیک هستند.

رفتارهای دیگر فرد الکن یعنی راهبردهای انحراف، انتظار، اجتناب و جز آن، پیامد یک شرطی سازی کنشی-ابزاری هستند.

روش درمانگری پیشنهاد شده توسط این مولفان، از مجموعه ای از تمرینهای حساسیت زدایی تشکیل شده است: در این روش، در وهله نخست به کاهش با حذف پاسخهای هیجانی منفی وابسته به برخی از موقعیت ها می پردازند، موقعیت هایی که به ایجاد حالتهای اضطرابی مهار نشدنی در قلمرو گفتار منجر می شوند.

در وهله دوم، درمانگری با هدف خاموش کردن رفتارهای اجتنابی فرد الکن انجام می گیرد.

3-   درمانگریهای مبتنی بر آهنگ گفتار و مهار بازده

-       سخن گفتن به صورت کشیده با حالت آواز.

-       جداسازی هجاها و تاکید بر هر یک از آنها همراه با حرکتهای مقطع دستها یا پاها.

-       زدن با انگشت روی میز به هنگام تلفظ هر هجا.

-       مطابقت دادن هر هجا با آهنگ مترونوم(میزانه شمار).

-       قرار دادن یک میزانه شمار کوچک در پشت گوش.

-       گفتن هر هجا به صورت مجزا و نوشتن آن درعین حال.

-       ترسیم خطوط مبهم روی کاغذ و ایجاد همزمانی بین هجاها با حرکت خطوط.

-       راه رفتن یا پریدن و ایجا همزمانی بین هجاها با هر گام یا هر پرش.

-       شروع جمله ها با یک حروف صامت.

-       تکرار جمله ها همراه یک شخص دیگر.

-       تکرار بلافاصله گفته های یک فرد دیگر.

-       توقفهای طولانی پس از هرجمله و غیره.

بی تردید، استفاده از هر یک از این روشها می تواند مشکلات افراد الکن را کاهش داده و یا کاملا از بین ببرد. اما به رغم آنکه نتایج مثبت حاصل از روشهای تنظیم آهنگ گفتار و مهار بازده کلامی، جنبه جهان شمول دارند اما نتوانسته اند گفتاری را که افراد الکن خواهان آنند، در آنها بوجود آورند.

4-   درمانگریهای مبتنی بر تنبیه و تقویت

به نظر می رسد که الکن ها همواره بیش از دیگر افراد مشکل دار تنبیه شده اند. برخی از افراد، تنبیه بدنی را بهترین شیوه برای درمان یک کودک الکن می دانند. تقریبا در تمامی جوامع و تمدنها، مواد نفرت انگیزی را به الکن ها خورانده یا نوشانده اند و حتی برخی آنها را مجبور کرده اند تا برای تقویت فکرشان در شبهای زمستان بره زیر آب یخ بروند و ... .

در واقع، اگر کودک به گروهی که تقریبا 80 درصد لکنتی ها را تشکیل می دهد- یعنی گروهی که بدون هیچ مداخله ای نیز گفتار بهنجار خود را باز می یابد- تعلق داشته باشد، این احتمال وجود دارد که با استفاده از چنین روشهایی! لکنت زبان او زودتر پایان پذیرد.

حتی در سالهای اخیر برخی از جراحان- بی تردید بدون آنکه قصد تنبیه کودک الکن را داشته باشند- به جراحی لوزه سوم، قطع بخشهای کوچکی از زبان و ... در این کودکان مبادرت کرده اند. وانگهی از سالها پیش، فکر استفاده از ظربه برقی به عن.ان یک روش درمانگری در قلمرو پزشکی وجود داشته است و هنوز هم در سالهای آغازین قرن بیست و یکم، شاهد چنین روشهایی هستیم.

امروزه مفهوم تنبیه را در چهارچوبهای متعدد بازپروری و بخصوص در قلمرو درمانگری لکنت زبان به کار می برند. اما منظور تنبیه هایی نیست که در سطور بالا به آنها اشاره شد، بلکه تنبیه به عنوان ابزار تغییر رفتار به همان شیوه تقویت مثبت و تقویت منفی مورد نظر است. تنوع تنبیه های تجربی و بالینی بسیار قاببل ملاحظه است و طیف تنبیه های متناقضی مانند دریافت بوسه درمانگر به هنگام وقوع لکنت تا دمیدن هوای شدید در چشمها و یا تولید یک صدای ناگهانی بیش از 105 دسی بل را در بر می گیرد. اما برخی از مولفان (مانند شی من،1975) عقیده دارند که در حال حاضر، دیدگاه رفتاری نگری در باره لکنت زبان دچار آنچنان اغتشاشی است که مفهوم تنبیه با هدف عملی، دیگر هیچ معنایی ندارد.

اما در مورد فواید نظری و عملی تقویت مثبت این چنین نیست. بسیاری از متخصصان بازپروری به تقویت وهله های سیالی کلامی در لکنتی ها می پردازند و البته به بهبود گفتار در موارد متعددی دست می یابند. متاسفانه برخی از مشکلات نظری و عملی در مورد این نکته که کدام واحد کلامی باید تقویت شود وجود دارد. ..... در وضع کنونی، محققان و متخصصان بازپروری که از روی آورد رفتاری نگری به گونه ای نظام دار استفاده می کنند این نکته را پذیرند که مساله اصلی بازپروری گفتار فرد الکن، مساله انتقال شیوه گفتار نامناسب وی از کلینیک و آزمایشگاه به موقعیتهای زندگی روزمره است. چرا که به محض مواجهه با الزامهای معمول ارتباطی، مراجع شیوه بیان نامتناسب خود را از سر می گیرند.

5-   درمانگریهای مبتنی بر نظریه سیبرنتیک

در این نظریه اختلال شخصیت، مشکل اصلی فرد الکن نیست بلکه مساله اصلی وجود اغتشاش در نظام ادراکی-شنیداری است. فرد الکن دارای یک نظام هدایت کننده نارساست که مانع سازمان یایفتگی وهله هی متوالی گفتار می شود. این اغتشاش در توالی وهله ها، پیامد یک نارسایی نظام پسخوراندی شنیداری است(وان ریپر، 1971و1973).

به طور کلی، برخی از یافته ها، اگرچه در حد جزئی، با فرضیه سیبرنتیک همسو هستند. برای مثال، می دانیم که با استفاده از از روش پسخوراند شنیداری با تاخیر[4] یعنی شنیدن انعکاس صدای خود بوسیله یک دستگاه الکترونیکی می توان در کسانی که گفتار بهنجار دارند، تامامی ویژگیهای لکنت زبان را ایجاد کرد و یا آنکه با استفاده از همین روش در مورد لکنتی ها، سیالی کلامی آنها را افزایش داد. همچنین بر اساس مشاهدات مختلف(روندال و سرون، 1982) به این نکته دست یافته لاند که ناشنوایان مادرزاد به ندرت دچار لکنت زبان می شوند و سخن گفتن به صورت نجوایی، باعث کاهش لکنت زبان می شود(وان ریپر، 1973).

در همه این موارد مشاهده می شود که بر اساس تغییر در یک مدار پسخوراندی، سیالی یا غیر سیالی کلامی به وجود می آید. اگر چه این مشاهدات تابث نمی کنند که نظریه سیبرنتیک می تواند به عنوان تبیین نهایی لکنت زبان در نظر گرفته شود. اما این نکته را نشلان می دهد که با استفاده از ابزارهایی که برای تنظیم نظام پسخوراندی بر اساس پیشرفت سیبرنتیک فراهم شده اند و همچنین کمک به مبتلایان به لکنت زبان برای شناخت بیشتر و مهار بهتر نظامه های پسخوراند اختصاصی لمسی و جنبسی خود می توان به نتایج چشمگیری دست یافت. چه این نظامهای پسخوراندی ضمن آنکه به نظام پسخوراند شنیداری وابسته اند بریا سازمان یافتگی عصبی-عضلانی توالی گفتار نیز ضروری هستند. بنابر این انجام پژوهشها در مورد جنبه های آموزشی این شیوه درمانگری برای دستیابی به نتایج قطعی، الزامی به نظر می رسد.

6-   روان درمانگریها، دارو درمانگریها و گروه درمانگریها

تحصیلات و معتقدات روان درمانگر، تعیین کننده انتخاب روش روان درمانگری است. نخستین پرسش در این زمینه این است که آیا بکار بردن روشهای روان درمانگری در مورد لکنت زبان ضروری است؟ پاسخ به این سوال مثبت است و اکثر متخصصان گفتار درمانگری می پذیرند که از این یا آن روش روان درمانگری در خلال درمان مراجعان خود استفاده کرده اند. اما اغلب متخصصان بر این نکته تاکید می کنند که در مورد لکنتهای مزمن نمی توان تنها به روی آوردهای روان درمانگری متوسل شد.

پرسش دوم این است که از بین روشهای موجود روان درمانگری، کدام روش برای درمان لکنت زبان مناسب تر است؟

تاکنون پژوهشهای مقایسه ای که درجه برتری روی آوردهای مختلف را تعیین کنند، در دست نیستند.

تابحال تنها در مورد روان درمانگریهای فردی سخن گفته شد، اما بی تردید این روان درمانگریهای نمی توانند روان درمانگریهای گروهی را از میدان برانند و به نظر می رسد که تمامی روی آوردهایی که درمانگری در گروه و بوسیله گروه را پذیرفته اند، اثر بخشی خود را به اثبات رسانده اند. این نکته بخصوص درباره گشتالت درمانگری صادق است به شرطی که اداره و هدایت گروه توسط روانشناسان با صلاحیت انجام گیرد.

دارودرمانگری در مورد لکنت زبان چیز تازه ای نیست. تمامی جوامع بشری از مواد خاصی برای درمان این اختلال مرموز استفاد کرده اند. پژوهشگران عصر ما، با آزمایش محصولات جدید- که اغلب آنها به گروه آرام بخشها تعلق دارند- این راه را دنبال کرده اهند. برخی از متخصصان به تجویز دارو به تنهایی مبادرت می کنند و برخی دیگر، داروها را توام با روشهای درمانگری دیگری به کار می برند.در محیطهای پزشکی، نایج این تحقیقات به ایجاد خوش بینی های کوتاه مدت منجر شده است اما در حال حاضر، کمتر متخصص گفتار درمانگری و یا پزشکی است که تنها بر اساس تجویز دارو، به درمان لکنت زبان بپردازد.

 

خلیل حسین پناهی

منبع: دادستان، پریرخ(1384). اختلال های زبان.روشهای تشخیص و بازپروری.تهران:سمت

 1-       Brutten, G.J.

2-       Shoemaker,D,G.

3-       Two factor theory

 

[4]-Delayed Auditory Feedback

نوع مطلب : اختلالات یادگیری، زبان، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 6 اردیبهشت 1398 05:07 ب.ظ
超人気高級ロレックススーパーコピー、ウブロ、カルティエ等ブランド時計コピー2018新作提供してあげます!ヴィトンスーパーコピー弊社優秀なブランドコピー
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 01:49 ب.ظ
シャネルコピー、シャネルスーパーコピー(N品)激安専門店
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 01:47 ب.ظ
スーパーコピー販売専門店!
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 11:28 ق.ظ
Please let me know if you're looking for a article author for your site.
You have some really good articles and I feel I would
be a good asset. If you ever want to take some of the load off,
I'd really like to write some content for your blog
in exchange for a link back to mine. Please shoot me an e-mail if interested.
Thanks!
پنجشنبه 31 فروردین 1396 01:37 ق.ظ
WOW just what I was searching for. Came here by searching for BHW
یکشنبه 23 مرداد 1390 04:38 ب.ظ
veblage khaily khobi darid lotfan be neveshtan maghalehaie elmi edame dahid
سه شنبه 18 مرداد 1390 12:56 ب.ظ
khaili jaleb
یکشنبه 16 مرداد 1390 03:54 ب.ظ
estefade kardam
دوشنبه 3 مرداد 1390 01:12 ب.ظ
دستتون درد نکنه ای ول
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
Flag Counter