تبلیغات
خدمت به دانش آموزان دچار مشکلات یادگیری Learning Disability - ترجمه: درباره اختلال در پردازش شنوایی
 
خدمت به دانش آموزان دچار مشکلات یادگیری Learning Disability
کمک به دانش آموزان دچار مشکلات یادگیری و اطلاع رسانی به اولیا و معلمان
درباره وبلاگ


هدفم فقط و فقط خدمت به کودکان سرزمینم است. بخصوص دانش آموزان LD که مورد نامهربانیهای زیادی قرار می گیرند.
دست همه دوستان و بزرگواران خوبم را برای همکاری می فشارم.

مدیر وبلاگ : خلیل حسین پناهی
نظرسنجی
مطالب این وبلاگ تا چه حد برای شما مفید می باشد؟
ترجمه:

درباره اختلال در پردازش شنوایی

در این مقاله از آنجا که حساسیت شنیداری و تمیز شنیداری یکی از مشکلات اساسی درکودکان مبتلا به LD است. مقاله ای را از یکی از سایت ها ترجمه نموده ام امیدوارم که مفید واقع شود.
درضمن فایل صوتی این متن نیز به زبان اصلی در سایت اصلی قابل دانلود است. که آدرس آن را در پایان مقاله برایتان نوشته ام.موفق و موید باشید.

About Auditory Processing Disorder

Auditory processing disorder (APD), also known as central auditory processing disorder (CAPD), is a complex problem affecting about 5% of school-aged children. These kids can't process the information they hear in the same way as others because their ears and brain don't fully coordinate

با توجه به متن انگلیسی و فارسی گذاشتن متن اصلی و ترجمه اش دریک کامنت امکان پذیر نبود.متن کامل مقاله را به زبان انگلیسی می توانید از سایت آن دانلود نمایید


                  درباره اختلال در پردازش شنوایی

کودکان و نوجوانان با APD اغلب تفاوت های ظریف بین صداها در کلمات را تشخیص نمی دهند، حتی زمانی که کلمات با صدای بلند و به اندازه کافی روشن و بلند شنیده می شود. این نوع مشکلات معمولا در سر و صدای پس زمینه، که در محیط گوش دادن طبیعی است، رخ می دهد. بنابراین کودکان دچار APD مشکل اساسی در درک هر سیگنال گفتار ارائه شده در حداقل  شرایط مطلوب را دارند. These kinds of problems usually occur in background noise, which is a natural listening environment.So kids with APD have the basic difficulty of understanding any speech signal presented under less than optimal conditions.

Detecting APD تشخیص APD

Kids with APD are thought to hear normally because they can usually detect pure tones that are delivered one by one in a very quiet environment (such as a sound-treated room). کودکان و نوجوانان با APD در فکر شنیدن نرمال و عادی هستند زیرا آنها می توانند صداهای خالص را که در یک محیط آرام یکی یکی صادر می شوند را تشخیص دهند (مانند اتاق صدا -درمانی). کسانی که به طور معمول می توانند صداها را در شرایط ایده آل  تشخیص دهند  در حیطه مشکلات شنوایی قرار نمی گیرند. Those who can normally detect sounds and recognize speech in ideal listening conditions are not considered to have hearing difficulties.

However, the ability to detect the presence of sounds is only one part of the processing that occurs in the auditory system. با این حال، توانایی تشخیص صداها تنها یک بخش از پردازشی است که در سیستم شنوایی اتفاق می افتد. بنابراین، بسیاری از بچه ها با APD دچار فقدان حساسیت شنوایی نیستند، اما مشکل شنیداری در حسی که آنها قادر به پردازش اطلاعات شنیداری نیستند را دارند. So, most kids with APD do not have a loss of hearing sensitivity, but have a hearing problem in the sense that they do not process auditory information normally.

If the auditory deficits aren't identified and managed early, many of these kids will have speech and language delays and academic problems. اگر مشکل شنوایی به موقع شناسایی و مدیریت نشود، بسیاری از این کودکان مشکلاتی را در گفتار و تاخیر زبان و تحصیلی خواهند داشت.

Symptoms of APD can range from mild to severe and can take many different forms. علائم APD می تواند از خفیف تا شدید متغیرباشد و می تواند بسیاری از اشکال مختلف را به خود بگیرد. اگر شما فکر می کنید که فرزند شما ممکن است مشکلی در  پردازش صداها داشته باشد ، این سوالات را در نظر بگیرید: If you think your child might have a problem processing sounds, consider these questions:

*       آیا کودک شما به راحتی توسط صداهای بلند یا غیر منتظره پریشان می شود؟Is your child easily distracted or unusually bothered by loud or sudden noises?

*       آیا محیط های پر سر و صدا برای فرزند شما ناراحت کننده است؟ Are noisy environments upsetting to your child?

*       آیا رفتار فرزند شما و عملکرد او در محیط های آرام بهتر است؟ Does your child's behavior and performance improve in quieter settings?

*       آیا فرزند شما در اجرای دستورات مستقیم خواه ساده خ.اه دشوار مشکل دارد؟؟ Does your child have difficulty following directions, whether simple or complicated?

*       آیا کودک شما خواندن، تلفظ، نوشتن، و یا مشکلات دیگر گفتار و زبان را دارد؟ Does your child have reading, spelling, writing, or other speech-language difficulties?

*       آیا درک اطلاعات انتزاعی برای کودک شما دشوار است؟ Is abstract information difficult for your child to comprehend?

*       آیا مسائل ریاضی کلامی (کلمه) برای کودک شما دشوار است؟ Are verbal (word) math problems difficult for your child?

*       آیا فرزند شما آشفته و فراموشکار است؟ Is your child disorganized and forgetful?

*       آیا دنبال کردن مکالمات برای فرزند شما دشوار است؟ Are conversations hard for your child to follow?

APD is an often misunderstood problem because many of the behaviors noted above also can appear in other conditions like learning disabilities, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), and even depression. APD اغلب یک مشکل که اشتباه گرفتنی است چرا که بسیاری از رفتارها که در بالا ذکر شد نیز می تواند در شرایط دیگر مانند ناتوانی در یادگیری، اختلال بیش فعالی با کمبود توجه (ADHD)، و حتی افسردگی ظاهر شود. اگرچه APD اغلب با ADHD اشتباه، گرفته می شود ولی امکان هردو مشکل نیز وجود دارد. همچنین امکان ابتلا به  APD و اختلال در زبان خاص و یا معلولیت های یادگیری نیز وجود دارد. Although APD is often confused with ADHD, it is possible to have both.


علل

The causes of APD are unknown. علل APD ناشناخته است. اما شواهد نشان دهنده  ارتباط  آسیب سر، مسمومیت با سرب، و عفونت مزمن گوش است. از آنجا که بسیاری از احتمالات مختلف وجود دارد - حتی ترکیبی از علل - هر کودک باید به صورت جداگانه ارزیابی شود. But evidence suggests links to head trauma, lead poisoning, and chronic ear infections.Because there are many different possibilities — even combinations of causes — each child must be assessed individually.

Diagnosis تشخیص

Audiologists (hearing specialists) can determine if a child has APD. متخصص شنوایی سنجی (متخصصان شنوایی) می تواند تعیین کند که یک کودک دارای APD است یا خیر. اگر چه آسیب شناسان گفتار و زبان می توانند بوسیله اثر متقابل یا کودک نظر دهند ، تنها متخصص شنوایی سنجی است که می تواند تست پردازش شنوایی را انجام دهد و تعیین کند که آیا واقعا یک مشکل وجود دارد یا خیر. Although speech-language pathologists can get an idea by interacting with the child, only audiologists can perform auditory processing testing and determine if there really is a problem.

Some of the skills a child needs to be evaluated for auditory processing disorder don't develop until age 7 or 8. برخی از مهارت های یک کودک که باید برای اختلال در پردازش شنوایی ارزیابی شود تا سن 7 یا 8 سالگی قابل توسعه نیست. مغز بچه های جوان تر به اندازه کافی برای پردازش مقدار زیادی از اطلاعات رشد نکرده است. بنابراین، بسیاری از بچه های مبتلا به APD می توانند مهارت های بهتری را  با گذشت زمان گسترش دهند. Younger kids' brains just haven't matured enough to accept and process a lot of information.So, many kids diagnosed with APD can develop better skills with time

Once diagnosed, kids with APD usually work with a speech therapist. هنگامی که تشخیص داده شد ، که کودک به APD دچار است معمولا با متخصص گفتار درمانی کار می کنند. شنوایی شناس همچنین توصیه می کنند که آنها را برای ارزیابیهای پیگیری سالانه دوباره ارجاع دهند.The audiologist will also recommend that they return for yearly follow-up evaluations.

حوزه های  مشکل برای کودکان و نوجوانان با CAPD

The five main problem areas that can affect both home and school activities in kids with APD are: پنج حوزه اصلی مشکل  که می تواند هر دو خانه و فعالیت های مدرسه را در بچه ها با APD تحت تاثیر بگذارد عبارتند از:

 1. Auditory Figure-Ground Problems: مشکلات شنوایی شکل زمینه[مربوط به بافت محیط]: وقتی که یک کودک قادر به توجه در محیطی که سروصدا است. کلاسهای با ساختار ضعیف و شلوغ می تواند بیار خسته کننده باشند when a child can't pay attention if there's noise in the background.
 2. Auditory Memory Problems: مشکلات حافظه شنوایی: هنگامی که یک کودک دارای مشکل در به خاطر سپردن اطلاعاتی مانند جهت ها، لیست ها، یا مطالعه مواد است. می توان آن را فوری ("من نمی توانم آن را حالا به یاد بیارم") و / یا تاخیر ("من نمی توانم آن را بیاد بیارم زمانی که آن را در آینده نیاز دارم"). when a child has difficulty remembering information such as directions, lists, or study materials.It can be immediate ("I can't remember it now") and/or delayed ("I can't remember it when I need it for later").
 3. Auditory Discrimination Problems: مشکلات تمیز شنوایی: هنگامی که یک کودک در شنیدن تفاوت بین کلمات یا صداها که مشابه هستند مشکل دارد (رود/بود   یا  باد/  بار). این می تواند مهرت اجرای دستورات مستقیم، خواندن، هجی کردن، نوشتن را تحت تاثیر قرار دهد. when a child has difficulty hearing the difference between words or sounds that are similar (COAT/BOAT or CH/SH).This can affect following directions, and reading, spelling, and writing skills, among others.
 4. Auditory Attention Problems: مشکلات شنوایی توجه: وقتی که یک کودک نمی تواند تمرکزش را  بر گوش دادن به اندازه کافی بلند برای تکمیل یک کار و یا نیاز نگه دارد (مانند گوش دادن به یک سخنرانی در مدرسه). کودکان و نوجوانان مبتلا به CAPD اغلب دچار مشکل در حفظ توجه، هر چند سلامت و انگیزه  دارند و نگرش نیز می تواند [دراین بین]نقش بازی کند. when a child can't stay focused on listening long enough to complete a task or requirement (such as listening to a lecture in school).Kids with CAPD often have trouble maintaining attention, although health, motivation, and attitude also can play a role.
 5. Auditory Cohesion Problems: انسجام مشکلات شنوایی: هنگامی که وظایف گوش دادن سطح بالاتر دشوار است. مهارت های انسجام شنوایی - ترسیم استنتاج از مکالمات، درک معماها، یا درک مسائل ریاضی کلامی – نیازمند پردازش شنوایی سطح بالاتر و سطوح زبان می باشد. آنها بهتر گسترش می یابند اگر دیگر مهارتهای ذکر شده در بالا(مراحل 1 تا 4 بالا) به سلامت طی شوند. when higher-level listening tasks are difficult.Auditory cohesion skills — drawing inferences from conversations, understanding riddles, or comprehending verbal math problems — require heightened auditory processing and language levels.

من چگونه می توانم به کودکم کمک کنم؟

Strategies applied at home and school can ease some of the problem behaviors associated with APD. استراتژی های کاربردی در خانه و مدرسه می توانند برخی از رفتارهای مشکل دار در ارتباط با APD را سهولت یخشند. Because it's common for kids with CAPD to have difficulty following directions, for example, these tactics might help:

*       از آنجا که اکثر بچه ها با APD مشکلات شنوایی را در میان سر و صدا دارند ، بسیار مهم است که سر و صدای پس زمینه[سرو صداهای محیط] را در خانه و در مدرسه کاهش دهیم. Since most kids with APD have difficulty hearing amid noise, it's very important to reduce the background noise at home and at school.

*       هنگامی که صحبت می کنید کودک شما به شما نگاه کند.Have your child look at you when you're speaking.

*       استفاده از جملات ساده و رسا. Use simple, expressive sentences.

*       صحبت کردن با درجه آرامتر و حجم ملایم بلندی صدا. Speak at a slightly slower rate and at a mildly increased volume.

*       از کودکتان بخواهید به تکرار دستورا شما با صدای بلند (برای خود یا برای شما) تا زمانیکه دستور انجام می شود بپردازد.Ask your child to repeat the directions back to you and to keep repeating them aloud (to you or to himself or herself) until the directions are completed.

*       برای دستوراتی که در آینده قرار است انجام شود، یاداشت برداری، ساعت مچی، و حفظ یک خط مشی خانوادگی نیز می تواند مفید واقع شود.For directions that are to be completed at a later time, writing notes, wearing a watch, and maintaining a household routine also help.

It's especially important to teach your child to notice noisy environments, for example, and move to quieter places when listening is necessary. این نکته مهم است که شما کودکانتانن را آموزش دهید که به محیطهای پرسروصدا توجه کنند، برای مثال حرکت به مکانی آرامتر هنگامیکه گوش دادن مهم است.

Other strategies that might help: استراتژیهای دیگری که ممکن است کمک کند:

*       یک مکان آرام را فراهم کنید  که فرزند شما در آن مطالعه کند( نه میز آشپزخانه). Provide your child with a quiet study place (not the kitchen table).

*       حفظ صلح آمیز شیوه زندگی سازمان یافته. Maintain a peaceful, organized lifestyle.

*       تشویق عادات خوردن و خوابیدن خوب. Encourage good eating and sleeping habits.

*       اختصاص کارهای منظم و واقع بینانه، از جمله نگهداری یک اتاق شسته و رفته و میز. Assign regular and realistic chores, including keeping a neat room and desk.

*       اعتماد به نفس فرزند خود را بسازید. Build your child's self-esteem.

Be sure to keep in regular contact with school officials about your child's progress. مطمئن باشید که به طور منظم در تماس با مسئولین مدرسه در مورد پیشرفت فرزند خود هستید. کودکان و نوجوانان با APD معمولا در برنامه های آموزش و پرورش ویژه قرار داده نشده اند. در عوض، معلمان می توانند آن را آسانتر کنند بوسیله: Kids with APD aren't typically put in special education programs.Instead, teachers can make it easier by:

*       تغییر جای صندلی به طوری که کودک می تواند در مقابل اتاق و یا پشت او به پنجره باشد. altering seating plans so the child can sit in the front of the room or with his or her back to the window

*       ارائه کمکهای اضافی برای مطالعه، مانند زیر دستی و یا یک ضبط صوت .providing additional aids for study, like an assignment pad or a tape recorder

یکی از مهمترین چیزهایی که باید والدین و معلمان انجام دهند دانستن این نکته است که CAPD واقعی است. نشانه ها و رفتارهای آن در کنترل کودک نیست. بنابر این به رسمیت شناختن مشکلات مرتبط با کودکان APD و استفاده از استراتژیهایی در خانه و مدرسه توصیه می شود.

... اگر چه برخی از کودکان با APD به بزرگسالی وارد می شوند می توان با استفاده از استراـژیهای مقابله ای و همچنین تکنیک های آموخته شده در گفتار درمانی، آنها را به بزرگسالان موفق تبدیل کرد.

منبع:

http://kidshealth.org/parent/medical/ears/central_auditory.html

ترجمه:خلیل حسین پناهی


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 02:39 ب.ظ
This paragraph is genuinely a pleasant one it helps new internet users,
who are wishing for blogging.
شنبه 2 اردیبهشت 1396 06:59 ق.ظ
I like it when folks come together and share opinions.
Great site, stick with it!
پنجشنبه 25 دی 1393 06:23 ب.ظ
متن بسیار خوبی رو برا ترجمه انتخاب کردید.
جمعه 22 آذر 1392 05:37 ب.ظ
دمت گرم آقا.کاشکی بیشتر بود
جمعه 29 شهریور 1392 11:20 ق.ظ
خیلی عالیه خدا قوت
پنجشنبه 24 مرداد 1392 11:44 ب.ظ
سلام دوست عزیز و ارجمند. استفاده کردم . ممنونم.
چهارشنبه 23 مرداد 1392 07:46 ق.ظ
با تشکر از وبلاگتان
دوشنبه 21 مرداد 1392 01:15 ب.ظ
سلام خسته نباشی. موضوع خوبی را برای ترجمه انتخاب کرده بودید ممنون از وبلاگ پربارتان.
دوشنبه 21 مرداد 1392 08:24 ق.ظ
سلام خلیل جان. امیدوارم هرگز غمگین نبینمت. مصیبت وارده رو به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمایم.
پنجشنبه 17 مرداد 1392 02:20 ب.ظ
شرمنده درنظر ارسال شده قبلی نام ثبت نشد.
پنجشنبه 17 مرداد 1392 02:16 ب.ظ

خوش بر كسی كه سفره نشین خدا بود از هرچه غیر خواسته او گر جدا بود
درب كلاس درس خدا چون گشوده شد خوش ب مطلبی كه قبول انتها بود


پنجشنبه 17 مرداد 1392 11:31 ق.ظ
سلام. عید پیشاپیش مبارک.مطلبت خیلی عالیه. همیشه سلامت و متنا باشی.
چهارشنبه 16 مرداد 1392 11:26 ب.ظ
سلام همکار گرامی خسته نباشید
مطلب بسیار خوبی بود دست شما درد نکنه
با افتخار لینکتون میکنم.به وبلاگ ما هم سر بزنید خوشحال میشویم
حق یارتان
خلیل حسین پناهی
سلام همکار بزرگوارم. شما هم با افتخار لینک شدید.
سه شنبه 15 مرداد 1392 11:29 ق.ظ
عالی بود عالی.آفرین.
یکشنبه 13 مرداد 1392 11:13 ق.ظ
سلام طاعات قبول حق انشاالله. مطلب خیلی باحالی بود. دست مریزاد.
شنبه 12 مرداد 1392 09:41 ق.ظ
سلام. مطلب خوب و نوی را در وبلاگتان گذاشته اید . با تشکر
شنبه 12 مرداد 1392 12:26 ق.ظ
خیلی وقتها آدما که میخندند بهشون میگیم چرا میخندی بگو ما هم بخندیم اما هرگز نگفتند چرا غصه میخوری بگو ما هم بخوریم
خلیل حسین پناهی
سلام همکار زحمت کش و پرتلاشم. ممنون از حضور همیشه گرمت.
پنجشنبه 10 مرداد 1392 10:19 ق.ظ
سلام همکار خوبم. توی این شبها امیدوارم دعاها و عباداتت در این قبول حق قرار بگیرد. مطلب بسیار جالب و جدیدی بود. واقعا استفاده کردم. آفرین به این همه تلاش و زحمت.
سه شنبه 8 مرداد 1392 12:51 ق.ظ
سلام اگر بخواهم برای کار پژوهشی به از مقاله ی شما استفاده کنم چه آدرسی را باید در منابع بنویسم؟
نویسنده/سال/عنوان/ مترجم/
ممنون اگر برام میل کنید
خلیل حسین پناهی
دوست عزیز سلام. اگربه منبع ذکر شده مراجعه کنید نام نویسنده در پایان آن نوشته شده است. سال و مترجم آن که خودم هستم. با تشکر
عنوان آن Auditory Processing Disorder
یکشنبه 6 مرداد 1392 12:46 ب.ظ
امشب خدا بگشود درهای سما را
پیوسته می خواند به خود اهل دعا را
گر پهن کردی ساعتی سجاده ات را
یاد آر یاران و ببرهم نام ما را
شنبه 5 مرداد 1392 10:23 ق.ظ
سلام همکار و برادر ارجمندم. خسته نباشی. خیلی جالب و خواندنی بود. . واقعا دست مریزاد برای زحماتت و تلاشت امیدوارم که همیشه، همه جا و درتماتمی مراحل زندگی سربلند و موفق و توانا باشی.
خلیل حسین پناهی
سلام و عرض ادب. ممنون از لطف شما.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
Flag Counter