تبلیغات
خدمت به دانش آموزان دچار مشکلات یادگیری Learning Disability - نظریه های روانشناسی درباره اختلالات عاطفی کودکان
 
خدمت به دانش آموزان دچار مشکلات یادگیری Learning Disability
کمک به دانش آموزان دچار مشکلات یادگیری و اطلاع رسانی به اولیا و معلمان
درباره وبلاگ


هدفم فقط و فقط خدمت به کودکان سرزمینم است. بخصوص دانش آموزان LD که مورد نامهربانیهای زیادی قرار می گیرند.
دست همه دوستان و بزرگواران خوبم را برای همکاری می فشارم.

مدیر وبلاگ : خلیل حسین پناهی
نظرسنجی
مطالب این وبلاگ تا چه حد برای شما مفید می باشد؟
نظریه بیوفیزیکی:

مطابق این نظریه، رفتارهای عاطفی کودکان ریشه در طبیعت آنان دارد و وضعیت ژنتیکی، بیوشیمیایی، رشدی، نورولوژیکی، و انگیزشی است که منشا تحول این رفتارهاست(ساگوذ،1972). برخی از طرفداران این نظریه معتقدند که حتی اختلالات عاطفی نیز متاثر از همین وضعیت طبیعی آدمی است. ریملاند(1969)، که یکی از مدافعان نظریه است می گوید اختلال بیوفیزیکی ((یک نارسایی شدید رفتاری است که صرفا تحت تاثیر عوامل محیط فیزیکی/شیمیایی است. این عوامل هم در دوره پیش از تولد و هم در زمان تولد، و هم پس از ان بر فرد تاثیر می گذارند)).

روزنتال (1963)، نیز نظریه رابطه استعداد مرضی با استرس را مطرح کرده و آن را امری ذاتی دانسته که در شرایط معین محیطی بروز می کند. بنابراین تئوری، یک تیرویید زیاده فعال برای بروز تحریک پذیری هیجانی ضرورت دارد اگر چه وجود چنین تیروئیدی به تنهایی نمی تواند باعث رفتارهای عصبی و خشمگینانه شود. بلکه محیط نامساعد نیز ( مثلا خستگی بیش از اندازه) برای بروز آن لازم است.

یکی دیگر از محققان، الگوزین (1980)، مهمترین زمینه های بیوفیزیکی را در وضعیت قبلی ژنتیکی، نارسائیهای ......

بقیه مقاله را در ادامه مطلب بخوانید.

بیوشیمیایی، و کمبودههای تغذیه دانسته است. بنابر این هم در ارزیابی و هم در برخورد با مشکلات عاطفی و رفتاری کودکان باید این زمینه ها مورد یررسی قرار گیرد و در هر زمینه که مشکلی وجود دارد برطرف شود. معینات پزشکی از کودکان و تامین سلامت و بهداشت و تغذیه آنان می تواند کمکی به بهبود وضعیت رفتاری آنان بنماید.

نظریه رفتار گرایی:

نظریه رفتار گرایی در خصوص اختلالات عاطفی براین تصل مبتنی است که این اختلالات، رفتارهای ناسازگارانه ای هستند که فراگرفته شده اندو تقویت مثبت و منفی و تنبیه آنها را استحکام بخشیده است (بارکلی و واکر، 1970). هرگاه الگوهای رفتاری کودک به نحو معنی داری متفاوت از هنجارهای مورد قبول باشد باید با استفاده از تکنیک های ویژه و یا حتی روشهای غیر معمول در کلاسهای عادی به تغییر و اصلاح آنها اقدام کرد. رفتارگرایان عموما از بکار گیری اصطلاح ((اختلال عاطفی)) اجتناب می کنند و به جای سعی می کنند به توصیف این گونه رفتار ها بپردازند. از این دیدگاه، انحراف رفتاری یک مشکل کاملا عینی است و راه حلهای کاملا منطقی دراد. مک میلان (1973) با تکیه بر پژوهشهای رفتارگرایان، هشت اصل را برای انحراف های رفتاری می شمارد:

1-    غالب رفتارهای ناصحیح به همان صورتی یاد گرفته می شوند که رفتارهای صحیح (اولمان و کراسنر،1965).

2-    رفتاری که کودک از خود ظاهر می سازد در ارتباط با محیط اوست و این رابطه موقعی می تواند توضیح داد که ویژگیهای مختلف محیط شناخته شوند. (هیل،1964).

3-    رفتار انحرافی را یم توان با استفاده از تکنیک های تقویتی مناسب تغییر داد (گانیه،1965 و هرینگ و فیلیپس،1962).

4-    رفتار انحرافی خاصل عملکرد عوامل بیشماری است نه حاصل وضعیتی که در لحظه معین باعث بروز آن شده است (اولمان و کراسنر،1965).

5-    نظریه رفتارگرایی را یم توان به یک جعبه سیاه شعبده بازی تشبیه کرد که داده های محیطی (محرکها) به این جعبه (فرد) وارد می شوند و ما رفتارهای معینی را که از آن بیرون می آی (واکنش ها) مشاهده می کنیم. (رودس و ساگور،1974).

6-    قدرت نسبی یک نظریه رفتاری بستگی به اثبات پذیری و قابلیت پیش بینی های آن دارد (رودس و ساگور، 1974).

7-    رفتار گرایان معتقد به قابلیت تجزیه و اشتقاق رفتارها هستند و به همین جهت در تکنیکهای مشاهداتی و تعبیر وتفسیر داده ها و روشهای تغییر رفتار به جزئیات گوناگون توجه نشان می دهند.

8-    هدفهای نظریه رفتاری کاملا مشخص و عینی است (موریس، 1985).

لازم است یادآوری شود که که رفتارگرایان معتقدند برخی از رفتارهای انحرافی خاستگاه بیولوژیکی دارند ولی توجه اصلی آنها معطوف به پاسخهایی است که جامعه در قبال این رفتارها از خود نشان می دهد. مثلا هرگاه یک کودک دبستانی تصادف کند و به او آسیب مغزی برسد رفتار انحرافی از خود نشان می دهد اما اینکه آسیب مغزی موجب تغییر رفتار فرد شده است در مرکز توجه رفتارگراها نیست بلکه او می کوشد رفتار والدین، همکلاسیها، معلم و سایر عناصر محیط نسبت به او را نیز که بسیاری از رفتارهای او را موجب می شوند مورد توجه قرار دهد. مساله رفتار گرا فقط این نیست که چیزی باعث یک رفتار شده بلکه مساله مهمتر آن است که چه چیزهایی موجب ابقای آن رفتار در هر لحظه می شود (مک میلان، 1973).

نظریه محیط زندگی اجتماعی:

این تئوری اصطلاحاتی نظیر ایفای نقش، تعامل زبانی و ارتباطی، واکنش اجتماعی، و نظریه برچسب نهادن را برای توضیح جریان تاثیر گذاری محیط اجتماعی به کار گرفته است که از میان اصطلاح برچسب نهادن تازه تر است و به این معناست که کودک را به هر صفتی بنامیم سعی می کند همان خصوصیت را از خود نشان دهد. مثلا اگر کودکی را با عنوان ((همکاری کننده)) یا ((دانش آموز درسخوان)) بنامیم او خواهد کوشید که به این انتظار ما پایخ دهد در حالی که اگر او را کودکی ((ضعیف)) یا ((مساله ار)) تلقی کنیم باعث بروز بیشتر این رفتارها در او و در ارزیابی وی از رفتار خودش خواهیم شد. به نوشته گراو(1975)، برچسب نهادن به کودک معمولترین طریق تثبیت رفتارهای انحرافی است. همچنین به گفته دژارله(1978)، وقتی مراجع کنترل رفتار اجتماعی نظیر والدین و معلم و همسالان و یا روانشناس و امثال آن کودکی را آشکارا دچار اختلال معرفی می کنند، این امر بمثابه یک فشار شدید اجتماعی است که در دون کودک تاثیرات مخرب خود را باقی می گذارد. در واقع کودک خود را با انتظارات دیگران تطبیق می دهد. ....

نظریه سایکو دینامیک یا پویایی روانی، به توضیح و تبیین اختلالات عاطفی کودک می پردازد. این نظریه، ریشه در تحلیل های روانی زیگموند فروید درباره شکل گیری شخصیت دارد که تحلیل گران روانی جدید سعی کرده اند آ ن  را با نظریه های مربوط به تاثیر محیط زندگی خانوادگی و اجتماعی کودک تلفیق کنند. مطابق این نظریه، کودک مبتلا به اختلال عاطفی نتوانسته است رابطه مناسبی میان مقتضیات طبیعی رشد روانی خود با وضعیت روانی اطرافیانئ خود ایجاد کند

نظریه سایکو دینامیک یا پویایی روانی، به توضیح و تبیین اختلالات عاطفی کودک می پردازد. این نظریه، ریشه در تحلیل های روانی زیگموند فروید درباره شکل گیری شخصیت دارد که تحلیل گران روانی جدید سعی کرده اند آ ن  را با نظریه های مربوط به تاثیر محیط زندگی خانوادگی و اجتماعی کودک تلفیق کنند. مطابق این نظریه، کودک مبتلا به اختلال عاطفی نتوانسته است رابطه مناسبی میان مقتضیات طبیعی رشد روانی خود با وضعیت روانی اطرافیانئ خود ایجاد کند

مثلا مشکلات کودک در سه سال اول زندگی درباره چگونگی تغذیه و فراگیری کنترل ادرار، زمینه سازی برخی از اختلالات عاطفی را به همراه دارد. همین طور، مشکلات همانند سازی جنسی کودک در سالهای پنجم و ششم زندگی باعث ایجاد ارتباط نامناسب او با جنس مخالف در سالهای آتی می شود.

در حالیکه فروید بر قدرت ((نهاد)) آدمی به عنوان نیروی محرکه رشد او تاکید می کند، نظریه پردازان دیگر تحلیل روانی نظیر آنا فروید ئ اریک اریکسون، نقش ((خود)) و تاثیر جامعه و محیط زندگی کودک بر وی را مورد توجه بیشتر قرار می دهند.

به این ترتیب، نظریه سایکو دینامیک یک نظریه رشدی است که در برگیرنده تحلیل روانی، برنامه ریزی روانی-تربیتی، درمان روانی، و مشاوره است. هر یک از این جنبه ها شامل سه جزء اصلی هستند:

1- رابطه کودک با خود، یا تعامل درونی دستگاه روانی فرد.

2- تعامل فرد با دیگران، یا روابط کودک با سایرین.

3- استعداد کودک برای درگیر کردن نیروهای عاطفی خود در تعمیم وظایف تعلیم و تربیتی.

در خصوص عوامل ایجاد کننده اختلال عاطفی، نظریه های متفاوتی از جانب معتقدان به پویایی روانی (سایکو دینامیک) ابراز شده است. هر گاه به ریشه های این نظریه نگاه می کنیم می توانیم توه عمیق ابداع کنندگان آ ن را به تحلیل روانی ببینیم و اگر توسعه های بعدی این تئوری را مورد ملاحظه قرار دهیم دیدگاههای انسان گرایانه را در آن می بینیم.در هر صورت و از هر دیدگاهی که به این نظریه نگاه9 کنیم، سه موضوع کاملا مشخص  در آن وجود دارد.

1-      رفتار آدمی معنی دار است.

2-      رفتار آدمی منعکس کننده انگیزه های آگاهانه و ناآگاهانه اوست.

3-      گذشته فرد در وضعیت حال او ادامه می یابد.

خلیل حسین پناهی

منبع: آزمونهای روانی شناختی برای مشاوره کودک، لطف آبادی، حسین؛ انتشارات آستان قدس رضوی، 1388، چاپ نهم

نوع مطلب : روانشناسی، اختلالات یادگیری، زبان، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:20 ب.ظ

Regards. Good stuff.
cialis great britain cialis diario compra cialis 5 mg 40 mg cialis what if i take cialis daily reviews cialis pills costo in farmacia cialis cialis daily tesco price cialis miglior cialis generico
چهارشنبه 14 شهریور 1397 11:28 ق.ظ

Superb data. With thanks!
canadian pharmacy pharmacy near me canada pharmacies online prescriptions drugstore online shopping canadian pharmacy cialis canadian pharmacy drugs for sale in uk best canadian pharmacy pharmacy canada plus canadian discount pharmacies in canada
سه شنبه 13 شهریور 1397 01:58 ب.ظ

Seriously lots of helpful advice.
buy viagra ireland where to buy viagra uk viagra for sale get a prescription online for viagra viagra cheap price vaigra buy viagra without presc how can i buy viagra without seeing a doctor usa online pharmacy purchase of viagra
یکشنبه 11 شهریور 1397 07:32 ب.ظ

Amazing information. Regards.
buy name brand cialis on line cialis purchasing low dose cialis blood pressure tadalafil 5 mg cialis coupon printable cialis pills in singapore we use it cialis online store cialis 5 mg funziona no prescription cialis cheap cialis billig
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:14 ب.ظ

Incredible a good deal of useful facts.
cialis herbs cialis 100mg suppliers cialis price thailand how does cialis work dose size of cialis are there generic cialis venta cialis en espaa precios de cialis generico trusted tabled cialis softabs link for you cialis price
دوشنبه 8 مرداد 1397 07:23 ق.ظ
Interesting blog! Is your theme custom made or did you download it
from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog shine.
Please let me know where you got your design. With thanks
سه شنبه 12 تیر 1397 03:49 ق.ظ
You actսally mɑke it appеar really easy togеther ԝith yοur presentationn
ƅut I in finding this matter tο be ɑctually one
thing tһat I think I might neᴠer understand.
It kind оf feels tօo complex and very extensive
for me. I'm һaving а look ahea in үօur subsequent publish,
I ԝill atttempt tο get the dangle of it!
شنبه 18 فروردین 1397 05:35 ب.ظ

Awesome content. Kudos.
side effects of cialis cialis generique 5 mg prix de cialis cialis professional from usa canadian drugs generic cialis import cialis cialis 5mg prix cialis daily side effects of cialis cialis lilly tadalafi
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:24 ق.ظ
Nice post. I was checking continuously this blog and I'm inspired!
Very helpful information specifically the ultimate phase :
) I care for such info a lot. I was seeking this particular information for a very
lengthy time. Thank you and good luck.
چهارشنبه 30 فروردین 1396 02:25 ب.ظ
I do believe all of the ideas you have offered to your post.
They are really convincing and will definitely work.
Nonetheless, the posts are too brief for novices.
May you please prolong them a little from subsequent time? Thanks for
the post.
پنجشنبه 6 تیر 1392 12:42 ق.ظ
فقط یک گوشه ای از این جهان وجود دارد

که شما میتوانید در انجا از پیشرفت خود مطمئن باشید

و آنجا خود شما هستید
چهارشنبه 22 خرداد 1392 12:58 ق.ظ
سلام برای اولین بار بود که وبلاگ شما را دیدم مطالب علمی و کاربردی و در عین حال علمیی برای خواندن و مطالعه دارید. لطفا در مورد روانشناسی شخصیت نیز مطالبی در وبلاگ بگذارید. با تشکر از شما..
سه شنبه 21 خرداد 1392 04:20 ب.ظ
با سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما و همکاران گرامیتان - همکار محترم در وب سایت شما سایت های شخصی هم لینک شده است شما با توجه به اینکه وب سایت ما قبلا لینک شما بود می توانستید با حفظ وب سایت قبلی یک لینک جدید هم به نام مرکز اختلالات یادگیری سقز ایجاد می کردید و با توجه به حذف وب سایت ما در وب سایتتون اینجانب هم وب سایت شما را از پیوند های وب سایت شخصیم حذف نمودم.
پیروزو و سر بلند باشید
دوشنبه 20 خرداد 1392 09:52 ق.ظ
سه شنبه 14 خرداد 1392 10:36 ق.ظ
سلام دوستان عزیز. از خواندن مطالب جالب تان لذت بردم . ممنون.
دوشنبه 13 خرداد 1392 10:46 ب.ظ
سلام همکار نازنینم. مدتیه ازت خبری نیست کجایی.
یکشنبه 12 خرداد 1392 11:33 ب.ظ
عالی بود.
یکشنبه 12 خرداد 1392 11:33 ب.ظ
عالی بود.
سه شنبه 7 خرداد 1392 09:17 ب.ظ
سلام آقای حسین پناهی. با تشکر از زحمات شما و همکارانتان . امیدوارم اگر مشکلی دارید به زودی زود برطرف شود. همکار گلم قصدم فقط عرض ادب و سلام بود در پناه حق.
سه شنبه 7 خرداد 1392 07:50 ب.ظ
دست نیازمندی را گرفتم برای لحظه ایی کوتاه , و صدایی که شنیدم مرا
لرزاند، صدای خنده ی ” خدا ” را شنیدم , واضح تر از صدای نفس هایم .
سلام
دوشنبه 6 خرداد 1392 11:08 ب.ظ
با‏ ‏سلام‏ ‏موفق‏ ‏باشید‏ ‏کمتر‏ ‏به‏ ‏روز‏ ‏هستید
جمعه 3 خرداد 1392 07:09 ب.ظ
سلام روز پدر مبارک امیدوارم همیشه پدری باشیم همچون علی (ع). آفرین برای اینهمه مطالب خوب و علمی خسته نباشید دوست گرامیم.
پنجشنبه 2 خرداد 1392 04:03 ب.ظ
سلام همکار خوبم
روز پدر مبارک
پنجشنبه 2 خرداد 1392 12:50 ب.ظ
سلام خسته نباشی.
مطلب خیلی جالبی بود استفاده بردم.
سه شنبه 31 اردیبهشت 1392 03:52 ب.ظ
میلاد امام علی(ع)آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی و معرف

والاترین الگوی شهامت و دیانت، بر عاشقانش مبارک باد . . .


.........
دوشنبه 30 اردیبهشت 1392 11:48 ب.ظ

حالا بشمار ببین چن تا گل برات فرستادم
دوشنبه 30 اردیبهشت 1392 09:05 ب.ظ
راز یک زندگی زیبا این است:
که امروز با خدا گام برداری و برای فردا به او اعتماد داشته باشی

سلام همکار خوبم
ممنون از مطالب خوبتون
شنبه 28 اردیبهشت 1392 12:59 ق.ظ
بسیار‏ ‏عالی
شنبه 28 اردیبهشت 1392 12:42 ق.ظ
سلام. عالی بود عاالی.
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 01:20 ب.ظ
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما عزیزان زحمت کش. خسته نباشید امیدوارم در راهی که هستید موفق و سربلند باشید.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
Flag Counter